תמונות מיום "הודו" בבית ספר תיכון כרמל בחיפה

תמונות של התלמידים החביבים של בית הספר כרמל בחיפה אשר
רכשו בנקודת  חן פריטי ביגוד מהודו עבור יום מיוחד שהוקדש ללבוש והמסורת ההודית בבית הספר
תודה מיוחדת לתלמידה ג'נאן סעדי אשר שלחה לנו את התמונותאין תגובות: