קלפי טארוט וקלפים מיוחדיםקלפי טארוט ( Tarot) הם מערכת קלפים שעוצבה במקור לצורכי משחק ועל פי אמונה עממית ניתן בעזרתם לחזות את העתיד.
החפיסות העתיקות ביותר הקיימות כיום מקורן בצפון איטליה ותאריכן נקבע לתקופת אמצע המאה ה15 אלה נקראו "קלפי הניצחונות", שכן את ציורם הזמינו האליטות בעת חגיגתם של מאורעות מיוחדים כגון ניצחונות, חתונות והריונות חשובים.
בתרבות המערבית קלפי הטארוט נתפסים לרוב ככלי לניבוי, אם כי בתקופה המודרנית חל שינוי מסוים בגישה אל הקלפים ורבים משתמשים בהם לא ככלי לחיזוי העתיד אלא רואים בהם כלי להסתכלות פנימה, להבנת מרכיבי האישיות, הפוטנציאל וכדומה בכך, בדרך להגשמה עצמית ולהתפתחות אישית ורוחנית.
קיימות אינספור גרסאות למערכת קלפי הטארוט, כל אחת מציגה תמונות שונות על קלפיה, אשר נוצרות כל העת למטרות מחקר ולימוד, פרשנות אישית, שימושים מיסטיים, או כיצירות אמנות בפני עצמן. כיום, החפיסה הפופולרית ביותר לקלפי הטארוט הינה חפיסת ריידר-ווייט (Rider-Waite Tarot Deck).


הקלפים

מרבית חפיסות קלפי הטארוט (שהן מסורתיות במבניהן) מונות 78 קלפים. החפיסה המסורתית מתחלקת לשתי תת-מערכות:
 • המערכת הראשית, המכונה "הארקנה הגדולה" (ארקנה, מילה שפירושה סודות ועל פי כן - "הסודות הגדולים"), מורכבת מ-22 קלפים, כאשר לכל אחד נושא ומספר (חוץ מ-2 היוצאים מהכלל).
  להלן שמות הקלפים (סדר הקלפים עשוי להשתנות בין מערכות קלפים שונות):
 1. "השוטה" (לקלף זה במקור אין מספר אך בחבילות החדשות משייכים לו את המספר 0 או 22)
 2. "הקוסם"
 3. "הכוהנת"
 4. "הקיסרית"
 5. "הקיסר"
 6. "הכהן"
 7. "האוהבים"
 8. "המרכבה"
 9. "צדק" (בחלק מהחפיסות מספרו הוא 11)
 10. "הנזיר"
 11. "גלגל המזל"
 12. "כוח" (בחלק מהחפיסות מספרו הוא 8)
 13. "התלוי"
 14. "מוות" (בחלק מהחפיסות שם הקלף מושמט, והוא מזוהה רק לפי מספרו)
 15. "מזג"
 16. "השטן"
 17. "המגדל"
 18. "הכוכב"
 19. "הירח"
 20. "השמש"
 21. "יום הדין"
 22. "העולם"
נושאי קלפי הארקנה הגדולה הם אוסף אלמנטים מרכזיים בתרבות התקופה בה נוצרו הטארוט. אין קשר ברור ביניהם ולא ידוע עוד מקור בו הם מופיעים יחדיו. במאה העשרים פיתח הסופר גריי גישה הידועה בשם "מסע השוטה", המתאר את הקשיים למול רגעי ההנאה שבחיים בדרך כרונולוגית, תוך ציון אבני הדרך. המסע מורכב מ-22 צעדים המתארים את השלבים בחיי השוטה, ומתאימים ל-22 הקלפים. הקוראים בקלפים משתמשים במטאפורת המסע כאחד הכלים להבנת הארקנה הגדולה.


אין תגובות: